Η διαδραστικότητα των ιστοσελίδων έγκειται στο  αν είναι στατικές ή δυναμικές. Οι στατικές ιστοσελίδες είναι οι πλέον απλές στον τρόπο που έχουν γραφτεί, σε αντίθεση με τις δυναμικές που έχουν αρκετά περισσότερες δυνατότητες.

Άρα χωρίζουμε τις ιστοσελίδες σε στατικές και δυναμικές. Οι διαφορές τους δεν είναι πολλές όσον αφορά αυτό που βλέπει ο χρήστης.  Διαφοροποιούνται όμως αρκετά στον τρόπο λειτουργίας τους.

Οι στατικές λοιπόν σελίδες είναι απλά ηλεκτρονικά έγγραφα όπου το περιεχόμενο τους δε μεταβάλλεται. Συνήθως χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους σελίδες όταν δεν χρειάζεται να προστίθενται  ή να αφαιρούνται πράγματα από τη σελίδα.

Το περιεχόμενο τους παρουσιάζεται στο χρήστη ακριβώς όπως είναι γραμμένο στον κώδικα από πίσω. Συνήθως αποθηκεύονται σε μορφή .html. Δε χρειάζεται κάποιος να ξέρει πολύ προγραμματισμό για να φτιάξει μια τέτοια σελίδα και για να δουλέψει δεν είναι απαραίτητος κάποιος server, όπως θα χρειαζόμασταν για μια δυναμική ιστοσελίδα, γραμμένη σε PHP.

Σε αντίθεση με τις στατικές σελίδες, οι δυναμικές όπως είπαμε έχουν πολλές δυνατότητες καθώς η σελίδα μας δεν είναι απλά ένα έγγραφο, αλλά ένα πρόγραμμα.

Για να δουλέψει μια δυναμική ιστοσελίδα χρειάζεται από πίσω να υπάρχει και μία βάση δεδομένων, όπου αποθηκεύονται πληροφορίες που ο χρήστης μπορεί να αντλήσει ή ακόμα και να εισάγει. Η πληροφορία που ζητάει ο χρήστης δεν είναι “έτοιμη” όπως σε μια στατική , αλλά δημιουργείτε κάθε φορά που θα ζητηθεί. Για τη δημιουργία τους χρησιμοποιείται κυρίως η γλώσσα PHP.

Κλείνοντας η επιλογή  έγκειται στο τι θέλει να δημιουργήσει κάποιος. Το ότι μια δυναμική ιστοσελίδα προσφέρει  περισσότερες δυνατότητες δε σημαίνει ότι όλες οι σελίδες πρέπει να είναι δυναμικές.  Μια στατική σελίδα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες μας.

SHARE