Η Go είναι μια ανοιχτού κώδικα (open source)  γλώσσα προγραμματισμού, που διευκολύνει την κατασκευή εύκολου, αξιόπιστου και αποδοτικού λογισμικού.

Δημιουργήθηκε πριν 10 χρόνια (2007) από τους Robert Griesemer, Rob Pike και Ken Thompson. Ανακοινώθηκε ωστόσο το 2009. Η πιο πρόσφατη έκδοση της γλώσσας (Go 1.8) έγινε στις 16 Φεβρουαρίου.

Είναι μια γλώσσα με χρήση compiler, καθώς επίσης είναι και statically typed, όπως η Algol και η C. Επίσης χρησιμοποιεί Garbage Collection (GC) και περιορισμένο structural typing. Γενικά χρησιμοποιεί αρκετά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στη C , στο Unix και στο UTF-8.

Η golang είναι μια καλή επιλογή για κάποιον που θέλει να διευρύνει την ποικιλία των προγραμματιστικών γλωσσών του.

SHARE