Στο προηγούμενο άρθρο της σειράς ( Developer – Κεφάλαιο 1: Η αρχή (1/2) ), μιλήσαμε για τις γλώσσες προγραμματισμού και αναφέραμε ενδεικτικά κάποιες που θα αποτελούσαν καλή επιλογή για διάφορους τύπους λογισμικού.

Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για τα IDE και τα εργαλεία που χρειάζονται για την συγγραφή κώδικα και τον έλεγχο αυτού (debugging).Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή εξηγώντας τι είναι το IDE.

 

Το IDE προέρχεται από τα αρχικά Integrated Development Environment και είναι ένα προγραμματιστικό περιβάλλον που έχει “πακεταριστεί” σε μία εφαρμογή.Το πακέτο αυτό συνήθως εμπεριέχει έναν Code Editor, έναν Compiler, έναν Debugger και ένα GUI.Αυτά είναι τα εργαλεία που χρειάζεται ένας Developer.

Στον Code Editor γράφουμε τον κώδικα μας.Έχει την δυνατότητα να αναγνωρίσει τις λέξεις κλειδιά της εκάστοτε γλώσσας, καθώς επίσης και να κρατάει την στοίχιση στον κώδικα μας ώστε να μπορούμε να τον διαβάσουμε πιο εύκολα.Επίσης παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής σχολίων σε οποιοδήποτε σημείο του κώδικα μας (οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται για να καταλάβει ο Editor ότι μία ή περισσότερες γραμμές κώδικα είναι σχόλια διαφέρουν από γλώσσα σε γλώσσα).Μερικοί Code Editors διαθέτουν auto-complete που κάνει πιο εύκολη την συγγραφή κώδικα προτείνοντας λέξεις κλειδιά ή συναρτήσεις που αρχίζουν με το γράμμα ή τα γράμματα τα οποία πληκτρολογούμε.

Ο Compiler είναι ίσως το σημαντικότερο εργαλείο για έναν προγραμματιστή καθώς διαβάζει τον κώδικα που έχει γράψει και τον μετατρέπει από γλώσσα υψηλού επιπέδου (π.χ. Java,C++ κ.α.) σε γλώσσα χαμηλού επιπέδου (γνωστή ως γλώσσα μηχανής) την οποία καταλαβαίνει και χρησιμοποιεί η CPU (κεντρικός επεξεργαστής).Στην αρχή διαβάζει όλες τις γραμμές κώδικα και προσπαθεί να διαπιστώσει εάν όλες οι αναφορές σε συναρτήσεις ή εντολές είναι σωστά γραμμένες.Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος ο Compiler “πετάει” τα αντίστοιχα errors.Στην περίπτωση που όλα είναι σωστά γραμμένα μετατρέπει μία μία τις γραμμές σε γλώσσα μηχανής.

Αφού έχουμε γράψει κώδικα θα χρειαστεί να κάνουμε έναν έλεγχο σφαλμάτων για να δούμε γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο κώδικας μας.Αυτή την δουλειά την κάνει ο Debugger που μας παρέχει εργαλεία (π.χ. break points) για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε σε ποιό σημείο του κώδικα μας βρίσκεται το λάθος.

Το GUI προέρχεται από τα αρχικά Graphical User Interface και είναι η διεπαφή ενός λογισμικού με τον χρήστη.Περιέχει μενού, κουμπιά και εργαλεία που μπορεί εύκολα να χρησιμοποιήσει ο χρήστης για να εκτελέσει τις λειτουργίες που επιθυμεί.

 

Παρακάτω αναφέρονται κάποια από τα πιο γνωστά IDE ανά γλώσσα προγραμματισμού:

C# – Visual Studio, SharpDevelop

Java – Eclipse, NetBeans, IDEA

Objective-C – Xcode

Delphi – RAD Studio

Object Pascal – Delphi, Lazarus

C, C++ – Visual Studio, Vim

SQL – Oracle SQLDeveloper

PHP – Eclipse, NetBeans, Nusphere PHPed

Python – Eclipse, IDLE

Perl – Padre

Common Lisp – Lispworks, Emacs

Ruby – TextMate

Haskell – Vim

Fortran – Vim

Visual Basic – Visual Studio

Αυτό ήταν το τέλος του πρώτου κεφαλαίου της σειράς.Μείνετε συντονισμένοι για την συνέχεια της σειράς Developer με το επόμενο κεφάλαιο που θα λέγεται Βασικές Έννοιες.