Φεβρουάριος 1997. Η NeXT Computer, Inc εξαγοράζεται από την apple και ταυτόχρονα ανοίγεται ο δρόμος για την ανάπτυξη του Mac OS X (λειτουργικού συστήματος).

Εδώ να πούμε ότι η NeXT ήταν μία εταιρία ηλεκτρονικών υπολογιστών η οποία ιδρύθηκε από τον Steve Jobs το 1985. Το λειτουργικό σύστημα που δημιούργησε η NeXT ονομαζόταν NeXTSTEP OS και ήταν η πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί ο παγκόσμιος ιστός(World Wide Web) γνωστός σήμερα σε όλους ως WWW.

SHARE