Ας πάμε πίσω περί το 1841, όταν ο Βρετανός μαθηματικός Charles Babbage σχεδίαζε την Αναλυτική μηχανή. Η Αναλυτική μηχανή ήταν ένας μηχανικός υπολογιστής γενικής χρήσης. Μπορούσε να προγραμματιστεί με τη χρήση διάτρητων καρτών. Λόγω της πολυπλοκότητάς της η μηχανή δεν κατασκευάστηκε ποτέ.

Η Ada Lovelace ήταν κόρη του Λόρδου Βύρωνα και βοηθός του Charles Babbage. Σύμφωνα λοιπόν με την Ada μία παρόμοια μηχανή στο εγγύς μέλλον θα μπορεί όχι μόνο να επιλύει μαθηματικά προβλήματα, αλλά και να συνθέτει πολύπλοκη μουσική και να παράγει γραφικα. Στο άρθρο που είχε γράψει σχετικά με την Αναλυτική μηχανή περιλαμβάνει ένα σχέδιο σχετικά με το πως η μηχανή θα μπορούσε να υπολογίζει αριθμούς Bernoulli. Αυτό ακριβώς το σχέδιό της θεωρείται από τους ιστορικούς το πρώτο πρόγραμμα υπολογιστή.

Στα τέλη του ’70 το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δημιούργησε την αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμού Ada προς τιμή της.

SHARE