Μια επαναστατική μέθοδος που δοκιμάζεται για να αλλάξει τα πράγματα εφαρμόστηκε στο ερευνητικό ινστιτούτο της Georgia στην Atlanta. Ο καθηγητής Muhammad Bakir με έναν φοιτητή, τον Thomas Sarvey έκαναν το εξής. Αφαίρεσαν το heat sink και τα υπόλοιπα πράγματα που σχετίζονται με τη μεταφορά της θερμοκρασίας και τα αντικατέστησαν με χειροποίητους κυλίνδρους από σιλικόνη.

Κάθε κύλινδρος ενώνεται με την επιφάνεια του chip, στην άλλη άκρη του κυλίνδρου τοποθετείται σωλήνας μέσα απ’ τον οποίο περνά νερό σε θερμοκρασία 20ο C. Το νερό αφού έρχεται σε επαφή με το chip ελαττώνει κατά πολύ τη θερμοκρασία που αναπτύσεται στην περιοχή.

Για να δούμε το πόσο καλή δουλειά κάνει η συγκεκριμένη εφεύρεση φανταστείτε ότι σε απλό σύστημα με ψύξη από ανεμιστηράκια θα είχαμε θερμοκρασία γύρω στους 60ο C. Στην περίπτωσή μας όμως η θερμοκρασία είναι περίπου 24ο C.

Σύμφωνα με τον καθηγητή η ίδια τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε επεξεργαστές αλλά και σε κάρτες γραφικών. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα που θα δημιουργηθούν στο μέλλον θα είναι πολύ πιο ανθεκτικά.

SHARE