Οι προγραμματιστές Whitfield Diffie και Martin E. Hellman, που ανέπτυξαν την πρώτη μορφή (1976) της κρυπτογραφίας για τη διαδικτυακή εποχή, απέσπασαν το φετινό βραβείο Turing. Το βραβείο είναι χρηματικό έπαθλο αξίας 1 εκατομμυρίου $ που χρηματοδοτείται από τη Google. Η Google γενικά επιβραβεύει όσους επιστήμονες και μηχανικούς εξελίσσουν τον τομέα την πληροφορικής.

Οι δύο προγραμματιστές αν και λίγο αργά, τιμήθηκαν για την ανάπτυξη της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού (ασύμμετρης κρυπτογράφησης) . Στην ασύμμετρη κρυπτογράφηση χρησιμοποιούνται δύο κλειδιά. Ένα για την κρυπτογράφηση (δημόσιο κλειδί) και ένα για την αποκρυπτογράφηση (ιδιωτικό κλειδί).

Η ανταλλαγή κλειδιών Diffie-Hellman σύμφωνα με το Association for Computer Machinery, ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα και αποτέλεσε τα θεμέλια για τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα στο internet σήμερα. Πριν από αυτή την ανάπτυξη, δύο άνθρωποι που επιθυμούσαν να μοιραστούν κρυπτογραφημένη πληροφορία έπρεπε πρώτα να ανταλλάξουν με ιδιωτικό τρόπο και τα δύο κλειδιά για κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση. Κάνοντας το κλειδί κρυπτογράφησης δημόσιο, ο Diffie και ο Hellman κατέστησαν δυνατό για δύο αλληλεπιδρώντες να μοιράζονται κρυφά πληροφορίες χωρίς ποτέ να συναντηθούν.

Η ομοσπονδία θα παρουσιάσει το βραβείο Turing για τους Diffie και Hellman στην ετήσια απονομή φέτος τον Ιούνιο στο San Francisco της California.

SHARE