Όλοι έχουμε ακούσει το μεγάλο ψέμα  : “Τα προϊόντα της Apple έχουν ένα χρόνο εγγύηση”. Και ναι είναι ψέμα. Είναι κάτι που μας έχουν αναγκάσει να το πιστέψουμε , γιατί φυσικά αυξάνονται τα κέρδη του πωλητή κάθε φορά που πας για service την Apple συσκευή σου. Ώρα να δούμε πως αποδεικνύεις τη 2ετή εγγυήση που Συνταγματικά δικαιούσαι.

Πρωτού φτάσουμε όμως στο Σύνταγμα της Ελλάδος ας ρίξουμε μια ματιά στο site της Apple να δούμε τι έχει να μας πει.

https://www.apple.com/gr/legal/statutory-warranty/

Όταν αγοράζεις προϊόντα Apple, η νομοθεσία περί καταναλωτών που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχει θεσμοθετημένα δικαιώματα εγγύησης επιπλέον της κάλυψης που λαμβάνεις από την Περιορισμένη Εγγύηση Ενός Έτους της Apple και το προαιρετικό Πρόγραμμα Προστασίας AppleCare. Προϊόντα που δεν φέρουν την επωνυμία της Apple αλλά έχουν αγοραστεί από την Apple παρέχουν επίσης κάλυψη βάσει της νομοθεσίας περί καταναλωτών της ΕΕ.

Αν ο πίνακας δεν σας έπεισε η Apple και σε δεύτερη σελίδα της μας το λέει ξεκάθαρα.

http://www.apple.com/legal/warranty/products/greece-cyprus-universal-war…

Μονοετής περιορισμένη εγγύηση της Apple – (ισχύει για την ΕΛΛΑΔΑ και την ΚΥΠΡΟ)
Μόνο για προϊόντα με εμπορική επωνυμία της Apple
ΝΟΜΟΘΕΣΙA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Η παρούσα Μονοετής περιορισμένη εγγύηση της Apple είναι μια εγγύηση που παρέχεται με τη διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή. Ηεγγύηση αυτή παραχωρεί δικαιώματα ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία προστασίας τωνκαταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που αφορούν αγαθά που δεν συμμορφώνονται με τους όρους της σύμβασης αγοράς.
Υπ’ αυτήν την έννοια, τα οφέλη που απορρέουν από την παρούσα Μονοετή περιορισμένη εγγύηση της Apple παρέχονται συμπληρωματικά και δεν αντικαθιστούν τα δικαιώματα που παρέχει η νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών.
Για τις αγορές που πραγματοποιούνται από καταναλωτές στην Ελλάδα και την Κύπρο, η προθεσμία έγερσης απαιτήσεων που σχετίζονται με ελαττώματα μη συμμόρφωσης με τη σύμβαση αγοράς είναι 2 έτη από την ημερομηνία παράδοσης. Οι εν λόγω απαιτήσεις υπόκεινται στα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από την τοπική νομοθεσία.
Οι καταναλωτές διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν εάν θα εγείρουν απαιτήσεις για υπηρεσίες σέρβις με βάση τη Μονοετή περιορισμένη εγγύηση της Apple ή με βάση τα δικαιώματα που τους παρέχει η νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών.
Πάμε τώρα να δούμε τι λέει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Καταναλωτή .
Στην 7η σελίδα του Link : http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/el/consumer_el.pdf αναφέρονται τα εξής :
Οι κανόνες της ΕΕ παρέχουν στους καταναλωτές νομική προστασία σε περίπτωση αγοράς ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που διαφέρουν από τα προϊόντα της σχετικής διαφήμισης. Κάθε προϊόν που αποκτάται με αγορά καλύπτεται από διετή εγγύηση. Εάν το προϊόν σταματήσει να λειτουργεί ή χαλάσει κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης εξαιτίας ελαττώματος που υπήρχε ήδη τη στιγμή της πώλησής του, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιδιόρθωσή του. Εάν η επιδιόρθωση δεν είναι δυνατή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του ή μείωση της τιμής. Οι εγγυήσεις που παρέχει ο πωλητής δεν αντικαθιστούν την εκ του νόμου ελάχιστη διετή δωρεάν εγγύηση, μπορούν όμως να την συμπληρώνουν.
Και πάμε τώρα στο 3ο τμήμα , το οποίο είναι ο Νόμος 2251/1994.
Στο άρθρο 5, στην 5η παράγραφο αναφέρονται τα εξής:
Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ίσης αξίας και ποιότητας ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
Για αυτό αγαπητοί αναγνώστες της σελίδας μας και συγκεκριμένα χρήστες Apple προϊόντων , επιστούμε την προσοχή σας καθώς όσα διαβάσατε προστατεύουν όχι μόνο το πορτοφόλι σας αλλά και την αξία σας ως καταναλωτές. Όποιος σας αρνείτε τα δικαιώματα σας σαν καταναλωτές, διαπράττει αδίκημα.